T U D E N G I T E

V Ä L I M Ä Ä R A J A

(õppejõu mätta otsast vaadatuna)

1999-2012 Kakk Siiber, K.L.D,
Esmaversioon loodud 17.06.99
Veidi kohendatud 04.10.12

 

Sisukord ehk kellest tuleb juttu:

N

 1. Hädaldajad
 2. Häbelikud
 3. Jupitarid
 4. Luuletajad
 5. Leedid
 6. Göölpauerid
 7. Tirtsud
 8. Megabeibed e. Pamelaandersonid

M

 1. Häkerdised
 2. Jupid e. Noorärimehed
 3. Gentelmannid
 4. Mammapojad e. Paipoisid
 5. Mõnusad Jõumehed
 6. Tropid e. Aktiivsed Lollid
 7. Õlurid
 8. Luuserid
 9.  

   

  I Leidiz Fööst...

  1. Hädaldajad

  Nende tunnushüüd on "Ma olen ju nii loll!" Sageli on Hädaldajate õppeedukus tõepoolest alla keskmise, kuid see ei ole alati tingitud kasinatest võimetest või teadmiste puudusest - tihtilugu on viga ka madalas enesehinnangus. Hädaldaja on enamasti tagasihoidlik ja vaikne, kuid tal on alati võimalik muutuda esmalt Häbelikuks ja siis juba ka teiste, vingemate kategooriate esindajateks (meenutagem kasvõi Inetut Pardipoega...).

  2. Häbelikud

  Ka nende suust võib tihti kuulda Hädaldajatele iseloomulikku hüüatust, kuid erinevalt viimastest on nende puhul teadmiste tase siiski oluliselt kõrgem ning kui selle kategooria esindaja oma suhtlemises "lahti läheb", võib tulemuseks olla jutuajamine äärmiselt huvitava inimesega. Häbelikkudest arenevad väga sageli välja Tirtsud, vahel aga ka Jupitarid või Göölpauerid (viimast aga juhtub harva - võimalik näiteks juhul, kui esinevad lähisuhted Luuseriga).

  3. Jupitarid

  Nagu nimigi ütleb, on tegu Jupide naisvariandiga (Jupisid on käsitletud allpool, meestesektsioonis). Jupitarid on enesekindlad noored daamid, kes käivad loengutes ja eriti eksamitel ranges ärikostüümis ja viimase peale lihvitud väljanägemisega, professionaalne naeratus huulil. Tavaliselt on Jupitaridel hinde number oluline ja kõrgema hinde nimel pannakse mängu kogu psühholoogiliste mõjutamisvahendite arsenal. Jupitar on kohusetundlik õppija, kuna tema imago seda eeldab ning töökoht ootab temalt diplomit (paljudel Jupitaridel on aga asja vastu ka omapoolne huvi).

  4. Luuletajad

  Luuletajatel on omajagu ühist Häbelikega - ka nemad on esmapilgul tasased ja omaette, lisaks veel tunduvad nad elavat mingis omaette muinasjutumaailmas (sageli on just need preilid suured Tolkieni või sci-fi fännid, lisaks on enamik Luuletajaid kodus muusikas ja kirjanduses). Kui Luuletajates suuta äratada huvi õpitava aine vastu, võivad nad olla parimad õpilased, vastasel juhul aga jäävad nad oma maailma nii semestri kui ka eksami ajaks.

  5. Leedid

  Naistudengid, kes panevad vaese õppejõu ennast koolipoisina tundma, kuuluvad harilikult Leedide kategooriasse. Leedidel on palju ühiseid jooni Jupitaridega, kuid kui Jupitaridel on nende rafineeritud olemus tingitud erialasest eripärast (Jupitarid on enamasti majandustudengid), siis Leedide puhul on nende aristokraatlik käitumine pärit mujalt (põhiliselt kodust). Leedid on head õpilased ja popitegemine on nende jaoks ebasoliidne tegevus - seega saavad nad ka häid hindeid.

  6. Göölpauerid

  Tõeline Göölpauer ei karda kedagi ega midagi, ammugi veel õppejõudu. Kui too liiga palju mökitab, siis tehakse talle lihtsalt selgeks, et see on tema enda viga ja häda talle, kui ta sellest heaga aru ei saa. Kui keegi eksamiruumi ukse taga oma boyfriendi sõimab, siis on see raudselt Göölpauer (ja kardetavasti sõimab ta eksamiruumis ka õppejõudu...). Kui ta oma elu vales kohas ja valede inimeste kallal pröökamisega ära ei riku, jõuab see tüdruk veel elus kaugele.

  7. Tirtsud

  Üldiselt on Tirtsud iga õppejõu lemmikud, kuna neid iseloomustab ühelt poolt mitte väga täiskasvanulik (ja seetõttu väga külgetõmbav) olemine ja teisalt küllaltki soliidne ajumaht. Tõeline Tirts ei ilmu eksamile superminis ja tohutu krohvi all, kuid saab peaaegu alati hea hinde - ja seda oma heade teadmiste ja lihtsalt meeldiva olemise koosmõjuna. Kõige selle tulemusel ei saa Tirtsud enamasti kuidagi aru, mikspärast kõik meespoolsed Häkerdisest kuni Luuserini neile järele jooksevad...

  8. Megabeibed e. Pamelaandersonid

  Megabeibed püüavad elust rinnaga läbi trügida, rõhutades igal võimalikul juhul oma (enamikul juhtudel tõepoolest vaatamistväärivat) väljanägemist. Samas aga ei pane Megabeibe harilikult kuigi suurt rõhku oma teadmiste arendamisele ega ka õppimisele üldse (vähesed erandid kujunevad ümber Jupitarideks) - Megabeibe on tavaliselt kindel, et ta leiab piisava sissetulekuga Jupi või siis vähemalt Mõnusa Jõumehe, kelle käevangus läbi elu kihutada.

   

  II Tugewam poolikas...

  1. Häkerdised

  Sageli peenema kehaehitusega ja prillidega (kuid esineb ka kapikujulisi eksemplare, ehkki harvem) arvutikollihakatised, kellel on asjast küllalt põhjalikud teadmised - ning kes seda ka ise piisavalt hästi teavad. Häkerdistel on sageli sarnasusi Luuletajatega naistepoolelt - ka nende maailmapilt ja mõtteilm võivad olla üsna omanäolised. Häkerdise õpetamise puhul on oluline, et tal ei lastaks ülekäte minna ja leitaks talle piisavalt huvitav ülesanne - sel juhul võivad tulemused olla lausa tippklassist. Omapead jäetud ja "siibris" Häkerdis aga hakkab praktiliselt alati lollusi tegema - ja teeb seda põhjalikult.

  2. Jupid e. Noorärimehed

  Jupi on noormees, kes tuleb loengusse soliidses pintsakus või ülikonnas ja paneb esmalt lauale mobiiltelefoni, alles seejärel pliiatsi ja paberi. Jupil on tihti probleeme sobiva eksami- või konsultatsiooniaja leidmisega, kuna kõik sobivad ajad on kas temal enesel või õppejõul juba kinni. Nii juhtubki sageli, et õnnetu Jupi peab jooksma dekanaatide ja instituutide vahet, järeleksami hinneteleht näpu vahel. Et aga kool tuleb lõpetada, teavad kõik Jupid - kõva rulli maksvaid töökohti on reeglina vähem kui Jupisid ja seega peab iga Jupi lööma lauale võimalikult suure paberi. Ja nii jookseb vaene Jupi endiselt, keel vesti peal, õppejõudude ja dekanaatide vahet. Kui aga viimaks tema pingutusi edu peaks kroonima, on ta omadega mäel - ja temast saab Suur Nina.

  3. Gentelmannid

  Gentelmann tuleb eksamile nagu Jupigi tingimata ülikonnas, kuid mobiiltelefoni roll on tunduvalt väiksem (vahel puudub see üldse). Gentelmann püüab lüüa läbi nimelt vaoshoitud käitumise, viisakuse ja vahel ka väikese pugemisega. Eriti suured edushansid on Gentelmannil muidugi naisõppejõudude juures. Oma lihvitud käitumise ja enamasti vähemalt keskpäraste teadmistega saavad Gentelmannid reeglina koolides üsna edukalt hakkama. Gentelmann võib vastavalt oludele areneda ükskõik millise teise klassi esindajaks ( Häkerdiseks kujunemine on siiski vähetõenäoline)

  4. Mammapojad e. Paipoisid

  Mammapojad tulevad reeglina ülikoolidesse otse keskkoolipingist (vastandina paljudele Jupidele ja Mõnusatele Jõumeestele, kel seljataga sõjavägi ja/või paar aastat töömehepõlve) ja elavad vanematega ühe katuse all. Mammapojad on head õpilased, kuid väikese initsiatiivikuse ja läbilöögivõimega. Alati on olemas võimalus, et Mammapoeg muutub mõneajase üleminekuperioodi tulemusena mõne teise klassi esindajaks (sagedamini Gentelmanniks, Jupiks või Mõnusaks Jõumeheks, vahel ka Häkerdiseks; ebasoodsate asjaolude kokkulangemisel võib aga tulemuseks olla Tropp) - üleminekuperiood on küll vaevarikas (ja võib tuua kaasa ka õppimisprobleeme, kuna ex-Mammapoeg on liialt ametis maailma avastamisega), kuid annab enamasti positiivse tulemuse. Kui aga üleminekut üldse ei toimu, võib toimuda pikaajaline metamorfoosiprotsess Õluriks või Luuseriks.

  5. Mõnusad Jõumehed

  Mõnus Jõumees on suures osas Mammapoja vastand - kuigi tema õpitulemused jäävad tihti keskmiseks või isegi lahjaks, on tal tugev kehaehitus, piisavalt nutti ja mis peamine, küllaga kuraasi elus läbiöömiseks. Mõnus Jõumees, nagu ka Jupi, külastab keskeltläbi pooli ettenähtud õpiüritustest, kuid tänu pealehakkamisele ja kohati esinevale töötahtele tuleb ta oma ülesannetega siiski rahuldavalt toime. Eksamil käitub Mõnus Jõumees oma nimele vastavalt - mõnusat juttu ajades saab vähemalt meesõppejõudude käest tihtipeale isegi väljateenitust kõrgema hinde välja rääkida. Mõnusa Jõumehe jaoks on suureks riskiteguriks alkoholilembus, mis võib halvemal juhul viia ta Õlurite või Luuserite sekka.

  6. Tropid e. Aktiivsed Lollid

  Selle selli kohta võib öelda: "loll kui eesel - ja eeslina uhke oma tugeva hääle üle". Tropp on tõeliseks nuhtluseks kogu ümbruskonnale, kaasa arvatud õppejõud. Tropiks ei sünnita, Tropiks saadakse. Teda võib võrrelda orkidega J.R.R. Tolkieni raamatutes - nagu orkid olid seal algselt olnud haldjad, nii oli ka Tropp kunagi keegi teine. Paraku on aga tema algne initsiatiivikus ja pealehakkamine saanud mustade jõudude töö tulemusel äraspidise väljundi. Tropp rakendab oma suurt energiat peamiselt enesereklaamiks ning räuskamiseks, läbustamiseks ja ahistamiseks. Jututubade ja muude võrgukeskkondade kasutajad võiks sõnastada tuntud vanasõna "tilk tõrva rikub poti mett" ringi nii: "Üks Tropp rikub hea jutuka". Õpilasena on Tropp ilma eriliste huvideta, pöörates õppejõu asemel peatähelepanu auditooriumis viibivatele Megabeibedele (viimaste tunnustuseks võib öelda, et nad vastavad sellele tähelepanule vaid siis, kui peavad Troppi eksikombel Mõnusaks Jõumeheks). Eksamil on Tropp valjuhäälselt oma õigusi kaitsmas ning nõuab kõrget hinnet ka nullilähedaste teadmiste korral. Tropi tulevik sõltub tema enesehinnangust - ta on kas asjade seisuga täiesti rahul (ja jääb meeleldi Tropiks lõpuni või paremal juhul muutub Õluriks või Luuseriks) või täiesti rahulolematu (mis võib kaasa tuua teisenemise ükskõik millisesse teise kategooriasse).

  7. Õlurid

  Kategooria nimetus tuleneb õllest, mis on Õlurite peamine jook ja üldisemalt võttes ka peamine huviala, tegevus ja kogu elu mõte. Paremal juhul läheneb Õluri mõttemaailm Mõnusa Jõumehe omale, enamasti aga puudub tal viimase energia, kuraas ja ka hootine töötahe. Õpilasena on Õlur passiivne - kuna ülikoolides on õlle tarbimine piiratud, siis kipuvad need asutused jääma Õluri mõttemaailma äärealadele. Õlurid on siiski suutelised õppima, kuid tihtipeale toob õppimahakkamine Õluri jaoks kaasa järk-järgulise ülemineku Häkerdiseks, Jupiks või Mõnusaks Jõumeheks. Pikemas perspektiivis muutub Õlur enamasti Luuseriks.

  8. Luuserid

  Luuserid on põhiliselt tekkinud kõigi teiste kategooriate esindajatest, kellel on kadunud elu eesmärk ja tahtejõud. Luuseriks võib muutuda niih'sti põhjalikult lollikstehtud Häkerdis, pankrotistunud Jupi kui ka kõvasti kere peale saanud Mõnus Jõumees. Teine suur Luuserite tootja on alkohol, mis toob sellesse kategooriasse pidevalt täiendust - pika staažiga Õlurid muutuvad reeglina Luuseriteks.

  Luuseri peamisteks iseloomuomadusteks on sihitus ja tahtejõuetus. Luusereid on õnneks ülikoolides väga vähe (enamasti toob sellesse kategooriasse kolimine kaasa ka eksmati), kuid nad on tihti nagu vihmapilved, mis rikuvad ära kogu seltskonna tuju. Pesuehtsa Luuseri järel eksamit sooritama minna on väga ohtlik - Luuser on ka eksamineerija tõenäoliselt ära pahandanud ja järgnevad võivad selle all kannatada. Kõigest hoolimata on ka Luuseril säilinud võime tõusta tagasi teistesse kategooriatesse - seda siis, kui ta leiab oma elule eesmärgi (või on mängus mõne Tirtsu või Göölpaueri käsi, kes Luuserist jälle mehe teeb).


  Versioon 1.1
  Viimati torgitud 04.10.12
  1999-2012 Kakk Siiber, Kõikide Lolluste Doktorr
  (Häkerdiseks arenenud Mammapoeg :-) )
  Creative Commonsi litsents
  See välimääraja on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsiga.