2. Astangu

Järgmine etapp labori eelloos on seotud tollal väga perspektiivikaks peetud Astangu Toimetulekukeskuse projektiga. Sellest pidi saama Eesti sotsiaalsüsteemi lipulaev, puuetega noortele mõeldud suur ja mitmete erialadega (sh. arvutierialad) õppekeskus. Projekti tollase juhi Heiki Kiidli ja Mihkel Aitsamiga koos asja arutades tekkis mitmeid lennukaid ideid, mille elluviimine Astangul ei tundunudki nii võimatu. Pooleliolev endine Vene sõjaväe koolimaja Astangul õnnestuski saada õppekeskusele ning ehitus käivitus. Koos sealsete töökaaslastega (tollest ajast pärineb ka kurikuulus töörühm, mille nimetus koosnes eesnimede Peeter, Anu, Sven ja Kaido esitähtedest) käis Kakk Saksamaal ja Soomes ning nägi, millisel tasemel toimub puuetega noorte kutseõpe tsiviliseeritud maades. Paraku purunesid projekti käigus nii mõnedki illusioonid. Astangu projekti loost võiks säilinud dokumentatsiooni põhjal kirjutada ühe päris paksu ja õpetliku raamatu.

Kuid just Astangu projekt koos samaaegse tööga tollases Eesti Invaühingute Liidus kujundaski kindla veendumuse, et inimestele, kelle käed-jalad eluvõitluses konkurentsivõimelised ei ole, jääb parimaks enese tõestamise võimaluseks pea, s.t. võimalikult kõrge hariduse ja kutseoskuste tase.

3. TTÜ


Tagasi Kakupesa esilehele