VeebiABC


< 3. XHTML | Sisukord | 3.4. Tekst on põhiline >

3.3. Alustame?

HTML-dokumendil on mõned kohustuslikud märgendid, mis määravad dokumendi piirid ja põhilise jaotuse. Esmalt tuleb määrata "algus ja ots" ehk dokumendi piirid. Varem oli asi hoopis lihtne:


<HTML>
  dokumendi tekst
</HTML>

Seoses XMLi nõuetega XHTMLis on siin asi mõnevõrra keerulisem - XML vajab lisaks veel infot lehekülje kodeeringu ja muu sarnase kohta. Nii on sama pilt XHTMLis selline:


<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="et">

dokumendi tekst 

</html>

Kahtlemata näib see algajale keeruline, kuid üldiselt võib selle algosa lahtiseletamise jätta hiljemaks ja kasutada sellist dokumendipäist mõnda aega lihtsalt pimesi. Kommentaariks siiski niipalju, et

 1. rida (?xml ...) näitab, et tegu on XMLiga ühilduva dokumendiga, mis kasutab iso-8859-1 kodeeringut. Et maailmas on väga palju eri keeli ja kirjaviise, siis on eri keelte tähestike jaoks kasutusel erinevad kodeeringud - näiteks vajab eesti keel õ-tähte, tšehhi keel č-tähte, vene ja vietnami keel hoopis erinevaid jne. ISO-8859-1 on ladina tähestiku kodeering, mida kasutatakse ka eesti keele jaoks (tänapäeval kasutatakse rohkem eurosümboliga varustatud varianti ISO-8859-15; lisaks on ka veebis üha enam levima hakanud universaalne kodeeringusüsteem UTF-8).
 2. rida (!DOCTYPE ...) näitab kasutatavat dokumendistandardit (XHTML 1.1) ning selle kohta käiva info asukohta võrgus.
 3. rida (html...) on endise lihtsa HTML-märgendi edasiarendus, sisaldades keelemääranguid (XHTML 1.0 tahtis nii XMLi kui HTMLi vormis - xml:lang="et" lang="et" - , uuem 1.1 standard jättis alles vaid XML-määrangu; "et" tähistab eesti keelt) ning jällegi võrguviidet vastavale standardile.

Nagu näeme, on ka märgendite kirjaviis erinev - vanas versioonis kasutati suurtähti, uues väiketähti.

Kõige laiemas laastus jaguneb HTML-dokument "peaks" ehk päiseks ja "kehaks" ehk põhiosaks. Päis on mõeldud dokumenti iseloomustava info jaoks, selle sisse aga paigutatakse omaette <title>-märgendite vahele dokumendi pealkiri (ilmub veebilehitseja lugemisaknas harilikult selle ülaserva). Seega on dokumendi üldine ülesehitus järgmine:


<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="et">


<head>
<title>
  Minu esimene veebileht
</title>
</head>
<body>

  dokumendi tekst 

</body>
</html>


< 3. XHTML | Sisukord | 3.4. Tekst on põhiline >

2003-2023 Kaido Kikkas.
Käesoleva dokumendi paljundamine, edasiandmine ja/või muutmine on
sätestatud GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsentsiga (versioon 1.2 või uuem).
Litsentsi ingliskeelne täistekst