VeebiABC


< 3.8. Raamid | Sisukord | 4. Kaskaad-stiililehed ehk CSS >

3.9. Metainfo - teave lehe enese kohta

Senine töö oli kõik suunatud otseselt n.ö. tarbija suunas - lõime leheküljele sisu ning korraldasime selle esitamist. Lisaks on aga olemas grupp märgendeid, mis küll väljapoole ei paista, kuid millel on suur tähtsus näiteks otsimootorite ja kataloogide jaoks - eriti oluliseks muutub see neile, kelle jaoks on tähtis maksimaalselt välja paista (kaupmehed, reklaamijad jne). See teave asub reeglina eraldi märgenditena lehekülje päises ehk head-osas.

Üldmärgendiks on <meta>, millel on omakorda mitmeid parameetreid. Alati on märgendis olemas parameeter content="mingi_väärtus", sellele aga eelneb konkreetse info tüübi määrang. Järgnevalt mõned näited.

Name

name on mõeldud dokumendi sisu kirjeldamiseks. Võimalikud väärtused on:

Näiteid name-parameetri kohta (NB! Kasutatakse jällegi XHTML lühikuju):


<meta name="keywords" content="arvuti, PC, kuvar, kõvaketas, mälu" 
/>
<meta name="author" content="Jüri Juurikas" />
<meta name="description" content="Jüri Juurika arvutipood" />
<meta name="generator" content="1st Page 2000 v3" />
<meta name="date" content="2003-05-05T09:45:32+00:00" />
<meta name="revised" content="Jüri Juurikas, 05/05/03" />
<meta name="robots" content="all" />

http-equiv

http-equiv on mõeldud mitmesuguste erijuhtude kirjeldamiseks veebilehe päises. Mõned võimalikud väärtused (lisaks on veel mitmeid spetsiifilisi) on:

Näiteid:


<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<meta http-equiv="expires" content="Tue, 24 Jun 2003 21:00:00 
GMT"> 
<meta http-equiv="refresh" content="5" />
<meta http-equiv="refresh" content="5;url=http://www.uuskoht.ee/" />

Nagu juba öeldud, eksisteerib lisaks siintoodutele veel teisigi meta-märgendi kasutusvõimalusi, kuid nende kasutus jääb üldiselt juba edasijõudnud veebimeistrite töömaale.


< 3.8. Raamid | Sisukord | 4. Kaskaad-stiililehed ehk CSS >

2003-2022 Kaido Kikkas.
Käesoleva dokumendi paljundamine, edasiandmine ja/või muutmine on
sätestatud GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsentsiga (versioon 1.2 või uuem).
Litsentsi ingliskeelne täistekst