VeebiABC


Sisukord | 1. Internetist üldisemalt >

Saateks

Käesolev õppematerjal põhineb 1998. aastal TTÜ kirjastuse väljaandel "WWW ja HTML: abiks algajale võrguhuvilisele". Erinevalt algvariandist on võetud nüüd aluseks XHTML ja märksa enam tähelepanu on pööratud standardite järgimisele. Küll aga on jäänud samaks põhiidee: tutvustada veebitegemise põhitõdesid väheste eelteadmistega inimesele, tehes seda üldmõistetavas keeles.

Sissejuhatus

Selle materjali esmase versiooni ilmumise ajal 1997. aastal oli veebi plahvatuslik levik juba toimunud, kuid see oli siiski veel mõneti uudisasi ning veebimeistriteks olid paljudel juhtudel entusiastlikud iseõppijad. HTMLi uusimat taset esindas versioon 3.2 oma mitmete uute võimalustega, samal ajal eksisteerisid reaalselt eraldi HTMLi dialektid taganeva turuliidri Netscape'i ning uue valitseja MS Internet Exploreri jaoks. Olukorra muutis veelgi segasemaks erinevate skriptikeelte (Javascript, JScript) kasutamine ning ühtse arusaama puudumine ka selles vallas.

Nii saigi "WWW ja HTMLi" kirjutamiseks võetud aluseks lollikindlam ja lihtsam lähenemine - materjal baseerus HTMLi eelmisel versioonil 2.0, millel oli küll vähem võimalusi, kuid mida mõistsid enam-vähem ühtmoodi kõik tollased veebilehitsejad. Ehkki aeg on läinud edasi ja palju on muutunud, lähtub samast arusaamast ka käesolev materjal - standardsust eelistatakse efektsusele, mida toetab vaid mingi kindel platvorm. Üheksakümnendate lõpul alanud IE valitsusaeg ei soodustanud paraku standardite järgimist - eriti iseõppinud veebimeistrite loomingus leidis olulise koha "Best viewed with IE" -lähenemine, mille halba mõju on tunda tänini. Probleem on muutunud aegamööda tõsisemaks - halb veebidisain, mis varem tähendas vaid koledat või osaliselt ligipääsmatut lehekülge mõnes "mitte ette nähtud" brauseris, tähendab nüüd sageli ligipääsmatust uute tehnoloogiatega nagu mobiiltelefonid, pihuarvutid või ekraanilugemissüsteemid. Käesoleva õppematerjali peamine mõte on aga jäänud samaks mis 1997. aasta variandil - tutvustada väheste eelteadmistega lugejale veebi olemust ning anda talle põhilised tehnilised oskused veebilehtede koostamiseks.

Märkus edasijõudnud lugejale: käesolev materjal piirdub XHTML-standardiga, mis on veebi standardiseerimisega tegeleva organisatsiooni World Wide Web Consortium (W3C) soovitatavaks standardiks. Sellele lisandub mittetäielik ülevaade CSS1 ja CSS2 kujundusstandardist. Kui 1998. aastal oli "kelladeks ja viledeks" Javascript ja Java appletid, siis tänane veeb sisaldab palju enam lisavõimalusi (PHP, SQL, multimeedia jpm). Nende kirjeldamine aga jäägu juba uute materjalide hooleks.

TÄIENDUS: Algne variant kajastas XHTML 1.0-i, septembris 2007 tehtud mõningate muudatustega peaks tekst vastama XHTML 1.1 standardile.


Sisukord | 1. Internetist üldisemalt >

2003-2022 Kaido Kikkas.
KƤesoleva dokumendi paljundamine, edasiandmine ja/vƵi muutmine on
sƤtestatud GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsentsiga (versioon 1.2 vƵi uuem).
Litsentsi ingliskeelne tƤistekst