Tuxi evangeelium

Kaku saatesõna

Tegu on minu tõlkega ühest häkkerikultuuri huumoriklassikasse kuuluvast kirjutisest, mille originaali leiab näiteks siit. Täie lugemismõnu jaoks on soovitav tunda nii IT ajalugu (sisu) kui Pühakirja (vorm)... Kirjutis on ka juba mõned head aastad vana, nii et uusimad arengud selles ei kajastu ja ka mõned stsenaariumid pole realiseerunud täpselt nii, nagu kirjutaja ennustab. Ent lõbus lugemine on ikka.

TÄIENDUS 12.03.11 - et õigel pühakirjal on ikka eri versioone, siis on ka siin nüüd olemas õpetatud mehe, Toomas "JRandomNoob" Tursa poolt kirja pandud versioon 1.1.

Tuxi evangeelium

Tuxi evangeelium välja kaevatud

Igal põlvkonnal on oma müüdid. Igal aastatuhandevahetusel tuleb mõni viimsepäevasekt. Iga legendi juures saab moonutustenupp nii põhja keeratud, et kõlarid üles sulavad. Helsinki Ülikooli arheoloogid avastasid täna millegi, mis võib osutuda varaseimaks teadaolevaks ürikuks Tuxi sektilt, fanaatiliselt usurühmituselt, mis eksisteeris Räniajastu algaastatel, kolmanda aastatuhande koidikul peale Kristust.

Tuxi evangeelium (v 1.0)

Alguses lõi Turing Masina.

Ja Masin oli kolakas ja kipakas ning oli olemas üksi teoorias. Ja von Neumann vaatas Masinat ning nägi, et see oli kolakas. Ta jagas masina kaheks Abstraktsiooniks, Andmeteks ja Koodiks, ning need kaks olid ometi üks Arhitektuur. See on suur Mõistatus ning tarkuse algus.

Ja von Neumann rääkis Masinaga, öeldes: "Mine ja sind saagu palju, jaga vabalt andmeid ja koodi ning pane alus kõigile vidinatele maa peal." Ja nõnda sündis ning see oli lahe. Arhitektuur õitses ja sellest tuli Riistvara ja Tarkvara. Ja nõnda sai suur hulk Süsteeme maa peale.

Esimesed Süsteemid olid võimsad hiiglased, need tegid palju vägevaid tegusid. Nende hulgas oli koodimurdja Colossus, sihtija ENIAC, EDSAC ja MULTIVAC ning palju teisi vingeid olevusi, kelle nimi lõppes AC-ga ja kes kõik tegid katsetusi, ja SAGE, taeva kaitsja ning kõikide võrkude isa. Need olid vana aja vägilased, Turingi esimesed lapsed, kelle tegudest on kirjutatud Iidsetes Raamatutes. See oli esimene, Muistsete Lugude Ajastu.

Kuid Turunduse pojad vaatasid Turingi laste peale ja nägid, et nood olid kiire mõtte ja napi jutuga ning neil oli palju teisigi vägevaid ja kohutavaid võimeid. Ning nad ütlesid isekeskis: "Mingem nüüd ja tehkem Korporatsioonid, et siduda Süsteemid meie käsu alla ja tuua meile suurt rikkust." Ja nad peibutasid enda ostjaid magusate sõnadega ning sidusid Süsteemid paljude ahelatega, et need saaks olema nende enda näo järgi. Ja Turunduse pojad tegid endale Ülikonnad, et need selga panna ja veelgi enam ostjaid peibutada, samuti kirjutasid nad süngeid ja hukatuslikke Litsentse, millega Süsteeme veel enam siduda. Ja nõnda said Turunduse poegadest Pintsaklipslased, keda kõik Insenerid, Turingi tõelised lapsed põlastavad ja kes ka neid põlgavad.

Ja kõik Süsteemid ning Korporatsioonid paljunesid ja neid sai suur hulk maa peale. Neil päevil sündisid IBM ja Digital, Burroughs ja Honeywell, Unisys ja RAND ning veel palju teisi. Ja igaüks hoidis enda Süsteemi poole, riistvaras ja tarkvaras, ega jaganud mitte, sest et Litsents seda keelas. See oli teine, Suurte Masinate Ajastu.

Nüüd sündis, et Turingi ja von Neumanni vaimud vaatasid alla maa peale ja olid pahased. Süsteemid ja Korporatsioonid olid kasvanud suurteks ja kohmakateks ning Pintsaklipslased valitsesid tõeliste Inseneride üle. Ja kõik Ostjad oigasid ning kisendasid valjul häälel taeva poole: "Ohh, loodaks ometi kord üks Süsteem, mis oleks suur väelt ja väike suuruselt, nii et seda võiks isegi koju viia!". Ja Insenerid oigasid ja hüüdsid nõndasamuti: "Ohh, tõuseks meile ometi Vabastaja, kes päästaks meid Pintsaklipslaste ja nende hirmsate Litsentside ikkest ning annaks meile omaenda Süsteemi häkkimiseks!". Ning Turingi ja von Neumanni vaimud kuulsid kisendamist ja said liigutatud, öeldes teineteisele: "Mingem nüüd ja tehkem Läbimurre, et see kisendamine lõpeks."

Ja selsamal päeval rääkisid Turingi ja von Neumanni vaimud Moore'iga Intelist, andes talle näha tulevikku ja tarkust seda mõista. Ja Moore'ist sündis kiip, ning ta tõi selle ilmale ja nimetas selle 4004-ks. Ja Moore õnnistas Kiipi, öeldes: "Sina oled Läbimurre, omaenda Korporatsioonis olen ma sinu valmistanud. Ja kuigi sa oled veel pisuke nagu tolmukübe, saab sinust suur mägi, mis heidab alla kõik oma teel. Selle õnnistuse annan ma sulle: iga kaheksateistkümne kuuga saab sinu vägi kahekordseks, see sündigu kuni aegade otsani." Nõnda sai Moore'i Seadus, mis on jõus tänini.

Ja 4004 sünniga algas kolmas, Mikrokiipide Ajastu. Nii nagu olid õitsenud Suured Masinad ning nende Süsteemid ja Korporatsioonid, õitsesid nüüd Mikrokiibid oma Süsteemide ja Korporatsioonidega. Ja nende sünniraamat oli selline:

Moore'ile sündis Intel, Intelile sündisid Mostech, Zilog ja Atari. Mostechile sündis 6502 ja Zilogile sündis Z80. Intelile sündis veel 8800, kellele sündis Altair, ning 8086, kõigi PC-de ema. 6502-le sündis Commodore, kellele sündisid PET ja 64, ning Apple, kellele sündis 2. (Apple on suur saladus - vili, mis sai söödud, kuid õitses ometi taas.) Atarile sündisid mängumeistrid 800 ja 1200, kelle hävitasid Sega ja Nintendo. Xeroxile sündis PARC. Commodore'ile ja PARCile sündis Amiga, kaunite kunstide looja. Apple'ile ja PARCile sündis Lisa, kellele sündis Macintosh, kellele sündis iMac. Atarile ja PARCile sündis muusik ST, kes suri ja lahkus elavate seast. Z80-le sündisid kääbus Sinclair, TRS-80 ja CP/M, kellele sündis palju masinaid, kuid kes ise lahkus peagi siit ilmast. Altairile, Apple'ile ja Commodore'ile sündis Microsoft, Suur Pimedus, keda kutsutakse ka Hävituse Koletiseks, Maa Hävitajaks, Põrgu Väravateks (Gates of Hell - tõlkija märkus).

Ja nüüd Kiipide Ajastul sündis, et IBM, suurim Suurte Masinate Korporatsioonide seas, vaatas alla noorte Kiipide peale ja sai täis suurt viha. Oma suures vihas ja raevus lõid nad vastu maad ja tõid ilmale IBM PC. PC oli hääleta ja värvita, hirmsal viisil kolakas ja kipakas ning nägi välja kerjuse sarnane, ometi said Ostjad liigutatud ning nad ostsid seda suurel hulgal. Ja IBM otsis Operatsioonisüsteemi Tegijat, sest oma suures rutus ei olnud nad ühtegi teinud. Nad ei olnud teinud ka küllalt hirmsat ja hukatuslikku Litsentsi, sõnades: "Esmalt teeme me turu, siis loome uue Süsteemi omaenese näo järgi ja seome selle enda Litsentsiga." Kuid nad arutlesid nõnda uhkusest ja mitte tarkusest, nägemata seda raevu, mis oli tulemas.

Ja IBM tuli Microsofti juurde, kes litsentseeris nendele QDOSi, CP/Mi ja 8086 järeltulija. (8086 oli Inteli, Moore'i lapse tütar). Ja QDOS kasvas ning sai nimeks MS-DOS. Ja MS-DOS ning PC koos said vägevaks ning vallutasid kõik turud, paljunedes ja hõivates kõik, nõnda kui Moore'i Seadus seda ütleb. Ja Intelist sai hirmutis, kes neelas alla kõik oma lapsed, nii et ükski Kiip ei saanud tema vastu. Ja Microsoft läks nõndasamuti uhkeks ning neelas IBMi, ja seda peeti maa peal suureks imeteoks. Kõigist nendest asjust on kirjutatud Microsofti Tegude Raamatus.

Kui aeg täis sai, sündis MS-DOSile Windows. Ja see on Windowsi sünniraamat: CP/Mile sündis QDOS. QDOS-ile sündis DOS 1.0. DOS 1.0-ile sündis Unixiga DOS 2.0. DOS 2.0-ile sündis PARCi ja Macintoshiga Windows 3.11. IBMile ja Microsoftile sündis OS/2, kellele sündisid WIndows NT ja Warp, lugudest kuulus Kadunud Operatsioonisüsteem. Peale Macintoshi allaheitmist vägevas Litsentside Lahingus sündis Windows 3.11-le Windows 95. Windows NT-le sündis Windows 95-ga NT 4.0. NT 4.0-ile sündis NT 5.0, Operatsioonisüsteem, mille nimedeks on ka Windows 2000, Milleeniumipuuk, Hukatuse Päev, Armageddon ja Kõikide Asjade Lõpp.

Nüüd sündis, et Microsoft oli saanud suureks ja vägevaks Kiipide Korporatsioonide seas, vägevamaks kui ükski Suurte Masinate Korporatsioon enne teda. Ja Gatesi süda läks kõvaks ning ta lausus Ostjatele ja nende Inseneridele sellised manamise sõnad:

"Kuulge mind, te von Neumanni lapsed! IBM ja Suurte Masinate Korporatsioonid sidusid teie esiisasid hirmsate ja hukatuslike Litsentsidega, nõnda et teie hüüdsite appi Turingi ja von Neumanni vaimude poole. Nüüd ütlen mina teile: mina olen suurem kui ükski Korporatsioon enne mind. Kas ma lasen teie Litsentse lõdvemaks? Ei, ma seon teid litsentsidega, mis on poole hirmsamad ja kümnekordselt nii hukatuslikud kui minu esiisade omad. Ma lõikan enda litsentsi teie südamesse ja kirjutan enda Seerianumbri teie laubale. Ma seon teid Windowsi Platvormi külge enda kavalate sepitsuste ja nutikate käikudega. Ma seon teid Inteli Kiibistiku külge kipaka koodi ja räpakate APIdega. Ma vangistan ja orjastan teid, nagu ühtki põlvkonda pole enne teid orjastatud. Ja miks te kisendate Turingi, von Neumanni ja Moore'i vaimude poole? Nad ei kuule teid. Mina olen saanud suuremaks kui nemad. Te peate kisendama minu poole ja elama minu armust ja minu viha palge ees. Mina olen Põrgu Väravad, minu käes on MSNBC portaal ja Sinise Surmaekraani võtmed. Tundke hirmu, tundke suurt hirmu, teenige üksnes mind - üksi nõnda võite te elama jääda."

Ja inimesed tõmbusid õuduses kössi ja kummardasid Microsofti ning kannatasid hirmsaid ja raskeid katsumusi, mille Windowsi platvorm ja selle räpakas Litsents nende peale panid. Ja taas kord kisendasid nad Päästja järele Turingi, von Neumanni ja Moore'i vaimude poole, kuid kedagi ei leitud olema väärt seda tööd, kuni sündis Linux.

See on Linuxi sünniraamat:

SAGE'ile sündis ARPA, kellele sündis TCP/IP ja Aloha, kellele sündis Ethernet. Bellile sündis Multics, kellele sündis C, kellele sündis Unix. Unixist ja TCP/IP-st sündis Internet, kellele sündis Veeb. Unixile sündis RMS, suure GNU isa, kellest sündisid Teegid ja Emacs, pealikud Utiliitide seas. Veebi päevil sündis Internetile ja Ethernetile Intraneti Kohtvõrk, mis sai kuulsaks kõigi Korporatsioonide seas ja mis rajas teed Pingviinile. Ja Linusest ja Veebist sündis Unixi kaudu Kernel. Kernel, Teegid ja Utiliidid üheskoos on Distro, üks Pingviin mitmes vormis, ikka ja alati kiidetav.

Nüüd neil päevil elas Helsinki maal noor õpetlane Linus. Linus oli pühendunud mees, RMS'i jünger ning vägev Turingi, von Neumanni ja Moore'i vaimus. Ühel päeval, kui ta mõtiskles Arhitektuuri üle, vajus ta transsi ja nägi nägemuse. Selles nägi ta suurt Pingviini, rahulolevat ja hästisöönud, jääpangal kala järamas. Ja Pingviini nähes kartis Linus kõvasti ning hüüdis Turingi, von Neumanni ja Moore'i vaimude poole, et nood nägemust seletaksid.

Ja nägemuses vastasid Turingi, von Neumanni ja Moore'i vaimud temale ja ütlesid: "Ära karda, Linus, armastatuim häkkerite seas. Sa oled üliväga vinge ja lahe. Suur Pingviin sinu nägemuses on Operatsioonisüsteem, mille sa lood ja maailmale annad. Jääpank on maa ja kõik selles leiduvad Süsteemid, kus Pingviin võib hingata ja tehtud tööst rõõmu tunda. Pingviini söödud kalad on räpakate Litsentsidega kood, mis ujub allpool maapealseid Süsteeme. Pingviin tabab ja sööb ära kõik kipaka, räpaka ja kohmaka - kogu koodi, mis libeda spagetina vingerdab, või on nakatunud jubedate olenditega, või on seotud hirmsate ja hukatuslike litsentsidega. Ja nõnda ta paljuneb - ja paljunedes dokumenteerub -, tuues vabaduse, rahulolu ja kõige lahedama äraolemise kogu maale ja kõigile, kes siin progevad."

Linus tõusis mõtisklusest ja lõi imetillukese Operatsioonisüsteemi Kerneli, täpselt nagu nägemuses oli öeldud. RMS-i viisil lasi ta Kerneli Veebi, kõigile võtta ja vaadata. Ja kui Interneti aeg täis sai, kasvas Kernel ja paljunes, muutudes üliväga vingeks ja hullult lahedaks, kuni viimaks tunti ta ära kui suur ja vägev Pingviin, kelle nimeks on Tux. Ja Linuse jüngrid leidsid varju Kerneli, Teekide ja Utiliitide juures, ja nad paigaldasid ühe Distro teise järel, tõid GNU'le ja Pingviinile ohvriande ning andsid tänu Turingi, von Neumanni ja Moore'i vaimudele, kes neid olid Microsofti käest vabastanud. Ja see oli neljanda, Avatud Lähtekoodi Ajastu algus.

Veel palju võiks kõnelda imelikest ja imeväärsetest juhtumistest neil päevil - kuidas mõned Microsofti Pintsaklipslased sepitsesid salanõu Pingviini vastu, kuid paljastati Halloweeni õhtul; kuidas Gates langes Advokaatide ohvriks ja kuidas tema endised sõbrad, Meedia Apostlid, tema risti lõid; kuidas Punase Mütsi Vennaskonna palgasõdurid viisid Pingviini rõõmusõnumi Korporatsioonide saalidesse, ja isegi sellest, kuidas GNOME'i ja KDE vennaskonnad ühe trollidelt pärit Litsentsi pärast tülli pöörasid. Aga kõik need lood on kirja pandud Pingviini Tegude Raamatus ja Neljanda Ajastu Kroonikas, ning kui need kõík ära räägitaks, võtaks see enda alla kuhja DVD-sid, mis on röögatult suur ja segane otsekui Useneti uudisegrupp.

Nüüd olgu Lähtekoodi jõud sinu programmidega; ja olgu Kernel, Teegid ja Utiliidid sinuga läbi kõigi Distrode kuni Ajastu otsani. Aamen.


Tagasi Kaku esilehele

Käesoleva dokumendi paljundamine, edasiandmine ja/või muutmine on sätestatud kas GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsentsi versiooni 1.2 või uuemaga (Litsentsi ingliskeelne täistekst) või Creative Commonsi Autorile viitamine + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Estonia litsentsiga.