VeebiABC


< 6. Käi teistega ühte jalga | Sisukord | Lisalugemist >

Lõpetuseks

Arvutite kiire arenguga muutub ka Internet pideval ning veebi ja HTML-i tuleb pidevalt täiendusi. Veebiseppade arsenal täieneb üha uute huvitavate võimalustega informatsiooni paremaks edasiandmiseks. Enne tippude vallutamist tuleb aga omandada põhitõed, samuti ei ole alati tingimata otstarbekas luua tehnika viimaste saavutuste kasutamist eeldavaid infosüsteeme. Siin ongi veebiautoritele jäetud lai mängumaa valikuks erinevate tasemete ja nõudmiste vahel. Sobiva variandi leidmine ei ole alati lihtne, kuid selle tabamisel võime olla kindlad, et meie looming saab ühelt poolt atraktiivne, teisalt aga ka kõigile kättesaadav. Kui see õppematerjal suutis anda algajale innustust ja edasijõudnule mõne uue idee, loen oma ülesande täidetuks.


< 6. Käi teistega ühte jalga | Sisukord | Lisalugemist >

2003-2022 Kaido Kikkas.
Käesoleva dokumendi paljundamine, edasiandmine ja/või muutmine on
sätestatud GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsentsiga (versioon 1.2 või uuem).
Litsentsi ingliskeelne täistekst