VeebiABC


< 5. Kujunduse ja hea tooni ABC | Sisukord | Lõpetuseks >

6. Käi teistega ühte jalga

... ehk arvesta väljakujunenud standarditega. Veebis on kaugelt liiga palju veebilehti, mille ülesehitus käib standardist suure kaarega mööda - oma osa on siin ka ühel suurfirmal, kelle tooted sellist nähtust soodustavad. Viisakas veebisepp aga peaks standardeid järgima.

Veebi autoriteetseimaks instantsiks on Rahvusvaheline Veebikonsortsium ehk W3C (World Wide Web Consortium; http://www.w3.org), kelle haldusalaks on kõik veebi puutuv - HTML-keele areng, uute tehnoloogiliste võimaluste lisamine, ligipääs puuetega inimestele jpm. Iga HTML-i (ja ka muude tehnoloogiate nagu XML, CSS jt) versiooni jaoks on olemas ühtne standard, mis sätestab selle kirjutamise korra - iga korralik veebitegija peaks valima endale sobiva järgitava standardi (enamikul juhtudel on W3C-l välja pakutud soovituslik standard - kirjutamise ajal oli HTMLi puhul selleks XHTML 1.0 - mida võiks võimaluse korral teistele eelistada) ja siis sellest ka kinni pidama.

Lihtsaimaks viisiks oma lehekülje standardsust kontrollida on kasutada validaatoreid. Need on kas veebipõhised (eriline veebileht, kuhu tuleb sisestada kontrollitava lehe aadress) või ka iseseisvate programmidena arvutisse installitavad. Ehk autoriteetseim on W3C enda validaator aadressil http://validator.w3.org .

Lisaks üldisele standardite järgimisele oleks viisakas teha oma veebilehed loetavaks ka neile inimestele, kes mingil põhjusel tavalisi arvuteid kasutada ei saa. Eeskätt peetakse siin silmas nägemispuudega inimesi (jah, ka pimedad inimesed loevad veebi!) - need inimesed kasutavad veebi lehitsemiseks kas ekraanilugejat (teisendab ekraaniteksti kuuldavaks kõneks) või punktkirjamonitori (ekraanitekst teisendatakse kombitavaks dünaamiliseks punktkirjaks). Lisaks rangele standardsusnõudele esitab selline veebikasutus lehele mõningaid lisanõudeid, mida võib veebist leida ka W3C Ligipääsuinitsiatiivi ehk WAI (Web Accessibility Initiative) lehelt http://www.w3.org/WAI . Lisaks sellele on heaks abivahendiks Bobby aadressil http://bobby.watchfire.com - ehkki see suunatud ühilduvusele Ameerika vastava seadusandlusega, on sealsed ettekirjutused väga kasulikud ka mistahes teise riigi veebitegijatele. Ehkki absoluutne enamik puuetega kasutaja jaoks olulisi nõudeid on täidetavad tavalise terve mõistuse ning liigmugavusest hoidumise abil, on siiski ka mõned üsna spetsiifilised.


< 5. Kujunduse ja hea tooni ABC | Sisukord | Lõpetuseks >

2003-2023 Kaido Kikkas.
Käesoleva dokumendi paljundamine, edasiandmine ja/või muutmine on
sätestatud GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsentsiga (versioon 1.2 või uuem).
Litsentsi ingliskeelne täistekst