VeebiABC


< 4.5. Pseudoklassid | Sisukord | 6. Käi teistega ühte jalga >

5. Kujunduse ja hea tooni ABC

Veebikujundusest on tänaseks saanud omaette tõsine töövaldkond, kus töötavad kõrvuti arvutispetsialistid, kunstnikud ja disainerid. Algajale veebisepale võiks aga lisaks peatükis 2.3 öeldule soovitada järgmist:


< 4.5. Pseudoklassid | Sisukord | 6. Käi teistega ühte jalga >

2003-2022 Kaido Kikkas.
Käesoleva dokumendi paljundamine, edasiandmine ja/või muutmine on
sätestatud GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsentsiga (versioon 1.2 või uuem).
Litsentsi ingliskeelne täistekst