VeebiABC


< 3.4.2. Pealkirjad | Sisukord | 3.5. Viited ehk lingid >

3.4.5. Nimekirjad ja loendid

HTML võimaldab teha järjestamata ja järjestatud loendeid. Järjestamata loend luuakse <ul>-märgendiga (unordered list), loendi iga element tähistatakse <li>-märgendiga (list item). Näiteks nii:


<ul>
  <li>Kapsad</li>
  <li>Kaalikad</li>
  <li>Porgandid</li>
</ul>

Tulemus:

Tähelepanuks - algselt oli <li> üksikmärgend, kuid hilisemad versioonid soovitasid kasutada ka lõpumärgendit (nagu <p> puhul) ning XHTMLis on see kohustuslik.

Veel üks märkus: eriti suuremate veebilehtede koostamisel on mõistlik kasutada programmeerimisest laenatud võtet - treppimist (vt. eelmine näide) ehk tühikute kasutamist erinevate struktuuride paremaks esiletoomiseks . Ehkki HTML ei arvesta tühikuid rea ees ja lehe väljund <li>-märgendite ette löödud tühikutest ei muutu, on sellist HTML-koodi palju kergem lugeda (seda eriti pikkade lehtede puhul) ja ka hallata.

Soovi korral saab <ul>-märgendit täiendada elemendi ette asetatava märgi kindlaksmääramisega:


<ul type="square">  (loendi elemente tähistavad ruudukesed).

Järjestatud loendi (<ol> - ordered list) tegemine on igati samalaadne. Erinevuseks on võimalik tüübimääramine - kui tüüpi ei määrata, nummerdatakse elemendid järjekorras araabia numbritega. Võimalikud tüübivariandid on järgmised:

Näiteks: <ol type="I"> - suurte rooma numbritega loend.

Loendi mingile elemendile saab panna järjekorranumbri ka üldisest numeratsioonist sõltumatult - selleks peab elementi määravasse <li>- märgendisse lisama value-parameetri. Näiteks selliselt:


<ol type = "a">
  <li value="j">loendi elemendi tekst </li>
</ol>

Lisaks järjestatud ja järjestamata loendile võiks mainida definitsiooniloendit (<dl>,definition list), mille peamine kasutusvaldkond on sõnastikud ja indeksid. See loend koosneb defineeritava termini ja seda seletava definitsiooni paarist. Näiteks:


<dl>
<dt>Porgand</dt><dd> 1. punane söödav juurikas, 2. 
lumememme nina</dd>
<dt>Kapsas</dt><dd> 1. peakujuline köögivili, 2. 
köögiviljakujuline pea<dd>
</dl>

Tulemus näeb veebilehitsejas välja nii:

Porgand
1. punane söödav juurikas, 2.lumememme nina
Kapsas
1. peakujuline köögivili, 2.köögiviljakujuline pea

Üldiselt paigutatakse termin ja definitsioon vaikimisi eraldi ridadele. Kui aga lisada <dl>-märgendile compact-parameeter (mis vastavalt XHTMLi reeglitele tuleb kirjutada kujul compact="compact"), siis püüab veebilehitseja lühemate terminite definitsioonid mahutada samale reale.

3.4.6. Kommentaarid

Kommentaari all mõeldakse teksti, mille eesmärgiks on selgituste andmine veebilehe eri osade kohta. Kommentaar on nähtav ainuüksi veebilehe koodis, veebilehitsejaga lehe vaatamisel teda näha ei ole. HTMLis oli kommentaari üldkuju selline:


<!-- see on kommentaar -->

XHTMLi tulekuga lisandus XML-i stiilis kommentaar:


<![CDATA[see on kommentaar]]>

Käesoleva materjali kirjutamise hetkel kehtivad paralleelselt mõlemad vormid, kuid ilmselt kaldub vaekauss teise variandi kasuks.

Kommentaaride lisamine on kasulik eeskätt neis kohtades, kus on kasutatud keerulisemaid konstruktsioone või on olukord sundinud appi võtma mõne ebatavalise lähenemise.


< 3.4.2. Pealkirjad | Sisukord | 3.5. Viited ehk lingid >

2003-2023 Kaido Kikkas.
Käesoleva dokumendi paljundamine, edasiandmine ja/või muutmine on
sätestatud GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsentsiga (versioon 1.2 või uuem).
Litsentsi ingliskeelne täistekst