VeebiABC


< 3.4.5. Nimekirjad ja loendid | Sisukord | 3.5.3. Lähiviited >

3.5. Viited ehk lingid

Järgnevalt tuleb juttu veebi ühest põhiomadusest - eri lehtede ühendamist viidete abil.

3.5.1. Alguseks

Meie senitehtud töö on tegelikult sarnane mistahes tekstitöötlusprogrammis loodud dokumendiga - sisestame teksti ning kujundame seda vastavalt oma vajadustele. Nüüd aga lisame oma dokumendile selle, mis tegelikult veebi nii populaarseks on teinud - ühendused teistele lehekülgedele.

Viidete lisamise eelduseks on muidugi asjaolu, et me teame nende taga peituvate dokumentide sisu ja see on mingisuguseks täienduseks meie lehel öeldule. Väga veider on vaadata lehte, kus on kõrvuti ühendused Valgesse majja ja Playboy kodulehele - kui veel arvestada, et harilikult on sellise lehekülje enda sisu nullilähedane, siis puudub sellisel üllitisel tegelikul igasugune otstarve.

3.5.2. Kaugviited

Kaugviite all mõtleme viidet mõnda teise Interneti-arvutisse. Sellise viite lihtsaim üldkuju on järgmine:


<a href="soovitud URL">Viite tekst</a>

Näide:


<a href="http://www.ttu.ee/users/jyri/">Jüri lehekülg</a>

Kaugviite URL koosneb seega WWW-dokumendi tunnusest (http://), arvuti aadressist (www.ttu.ee) ja kataloogidest, mida mööda dokumendini jõuda (/users/jyri). Uuem standard näeb üldiselt ette ka viidete kirjeldamise title-parameetriga - see aitab nii tavalise veebilehitseja kasutajat (hiirekursori viimisel viite tekstile kuvatakse kursori juures vastav kirjeldus) kui alternatiivsete meetoditega (näiteks pimeda inimese ekraanilugeja) veebi lugevat inimest. Niisiis on viisakas kirjutada nii:


<a href="http://www.ttu.ee/users/jyri/" title="Jüri Juurika kodulehekülg">Jüri lehekülg</a>

Siin on veel üks asjaolu, mida tuleks arvestada. Enamikus veebiserverites on igal kasutajal võimalik luua oma kataloogi alla kindlaksmääratud nimega alamkataloog, kuhu paigutada oma veebilehed (nimega public_html, html.docs vmms). Väljaspool seda kataloogi asetsevad leheküljefailid ei ole lugejale kättesaadavad. Veebikataloogi enda nime aga URL-i ei lisata.

Näitena toodud kasutajakataloogis /users/jyri/ on veebilehtede jaoks tegelikult veel kolmas alamkataloog public_html, mida aga URL-i ei lisata, samuti ei määrata ka dokumendi nime (URL lõpeb katalooginimega ja kaldkriipsuga) - eeldatakse, et public_html­ kataloog sisaldab dokumenti nimega index.html (kõige tavalisem vaikimisi dokumendi nimi, sõltub veebiserveri häälestusest). Sellise nimega dokumendi puudumisel annab server lugejale veateate ("404 File Not Found").


< 3.4.5. Nimekirjad ja loendid | Sisukord | 3.5.3. Lähiviited >

2003-2022 Kaido Kikkas.
Käesoleva dokumendi paljundamine, edasiandmine ja/või muutmine on
sätestatud GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsentsiga (versioon 1.2 või uuem).
Litsentsi ingliskeelne täistekst