VeebiABC


< 3.5. Viited ehk lingid | Sisukord | 3.5.4. Siseviited >

3.5.3. Lähiviited

Lähiviite all mõtleme viidet samas arvutis asetsevale dokumendile. Lähiviidete (ja ka kaugviidete) õigeks kasutamiseks peame teadma kataloogide struktuuri ja failide asukohta sihtkohaks olevas arvutis. Veebiserverites on peaaegu eranditult puukujuline kataloogistik - s.t. on olemas peakataloog, millest hargnevad "puuokstena" alamkataloogid, nendest omakorda nende alamkataloogid jne. Olgu toodud näitena järgnev joonis:

Serveri kataloogisüsteem
Joonis 2. Kataloogid veebiserveris.

Joonisel on toodud tüüpilise Unixi-põhise veebiserveri kolme kasutaja kodukataloogid, nendes asuvad veebikataloogid ja veebilehefailid. Kui nüüd nii Jüri, Mari kui Ats hakkavad endale kodulehti tegema, loovad nad esimeseks leheks automaatselt tuvastatava lehekülje - enamasti nimega index.html.

Jüri on loonud oma kataloogi kaks lehekülge - index.html (avalehekülg) ja teine.html. Kui Jüri soovib nüüd viidata oma ühelt lehelt teisele lehele, lisab ta näiteks index.html-ile sellise viite:


<a href="teine.html" title="Jüri teine leht"> Minu teine lehekülg 
</a>

Kuna leheküljed asuvad ühes ja samas kataloogis, piisab URL-iks vaid failinimest.

Kui Mari tahab lisada oma lehele viite Jüri koduleheküljele, kirjutab ta sellise viite:


<a href="../jyri/" title="Minu sõbra Jüri kodukas"> Jüri kodulehekülg  </a>

Kuna URLi ei lisata veebikataloogi nime (public_html) ja antud juhul ka mitte soovitava faili nime (otsitav on index.html), siis piisab vaid katalooginimest (jyri). Selleni jõudmiseks tuleb aga teha kataloogipuus samm tagasi (kataloogi users) ja siis alles astuda Jüri kataloogi. Tagasisammu märgitakse kahe punktiga (..).

Täpselt samasuguse tulemuse aga annaks ka kogu Jüri kataloogile eelneva kataloogistiku lisamine URLi - seega saaks ka nii:


<a href="/users/jyri/" title="Minu sõbra Jüri kodukas"> Jüri 
kodulehekülg  </a>

Siin tähistab esimene kaldkriips peakataloogi.

Kui aga Mari soovib viidata Jüri teisele leheküljele, peab ta lisama ka failinime (kuid jällegi jätab välja public_html-i!):


<a href="/users/jyri/teine.html" title="Jüri tegi teise lehe ka">Jüri teine lehekülg </a>


< 3.5. Viited ehk lingid | Sisukord | 3.5.4. Siseviited >

2003-2022 Kaido Kikkas.
Käesoleva dokumendi paljundamine, edasiandmine ja/või muutmine on
sätestatud GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsentsiga (versioon 1.2 või uuem).
Litsentsi ingliskeelne täistekst