VeebiABC


< 3.5.4. Siseviited | Sisukord | 3.6.2. Lihtgraafika >

3.6. Aga pildid?

Pildiküllane lehekülg on sageli ilus ja informatiivne. Oskamatu graafikakasutus seevastu võib tulemuseks anda tõelise "Kört-Pärtli särgi", mis näeb kole välja ja kust midagi üles leida ülimalt keeruline. Järgnevalt mõned näpunäited veebigraafikast.

3.6.1. Pane pilt ja pea aru

Veebilehte ei kujuta paljud tänapäeval enam ilma graafikata ettegi. Loomulikult annab oskuslikult valitud ja paigutatud pildimaterjal lehele palju juurde, samas aga meenutagem kaht asja. Esiteks - esimesed veebilehed olid hoopis ilma graafikata ning sisaldasid ainult teksti ja viiteid, ka praegu koostatakse nii mõnedki leheküljed samadel alustel. Teiseks - on palju kasutajaid, kes kas siis tehnilistel (nõrgem arvuti, tekstikuvar, aeglane modemiühendus, tekstipõhine veebilehitseja jne) või isiklikel (nägemispuue) põhjustel ei saa graafiliselt esitatud infot kasutada. Seda arvestades tuleks graafika lisamisel järgida põhimõtet "nii palju kui vajalik, nii vähe kui võimalik". Macromedia Flashil põhinevate veebilehtede lai levik on kogu probleemile andnud veel hoopiski uue mõõtme - täiesti Flashi-põhise lehe jaoks tuleb harilikult luua eraldi HTMLis alternatiivversioon.

Tervenisti graafiliste lehekülgede lugejaid kummitavad järgmised probleemid, millest tihtipeale autoril aimu pole:

Kui mingil põhjusel on ikkagi tarvis luua sedasorti lehekülg, peaks tegija mõtlema ka alternatiivlehekülje loomisele. See sisaldagu kas ainult teksti (s.h. põhilehekülje tähtsamate piltide sõnalisi kirjeldusi) või minimaalselt graafikat.


< 3.5.4. Siseviited | Sisukord | 3.6.2. Lihtgraafika >

2003-2023 Kaido Kikkas.
Käesoleva dokumendi paljundamine, edasiandmine ja/või muutmine on
sätestatud GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsentsiga (versioon 1.2 või uuem).
Litsentsi ingliskeelne täistekst