VeebiABC


< 3.6. Aga pildid? | Sisukord | 3.6.3. Graafikaformaatidest ja pildifailidest >

3.6.2. Lihtgraafika

Tavalise pildi paigutamine veebilehele toimub kõige lihtsamal kujul selliselt (jällegi XHTMLi lühikujul):


<img src="pildifaili nimi" />

Siiski on siin hulk parameetreid praktiliselt kohustuslikud. Kõige rohkem räägitud on neist ilmselt alt - pilti lühidalt kirjeldav alternatiivtekst, mida näeme tekstipõhises lehitsejas (sisutu teksti [IMAGE] asemel) või ka graafilises veebilehitsejas, kui viime hiirekursori pildile.


<img src="foto.jpg" alt="Foto - mina, vanaema ja meie  kass." />

On ka juhuseid, kus kirjeldamisel ei ole mõtet - näiteks lõigu algust märkivate graafiliste sümbolite (pallikesed, tärnid jms) puhul. "Siin on sinine muna"-sarnane kirjeldus ei ole eriti informeeriv. Sellisel juhul tuleks alt-parameeter ikkagi lisada, vältimaks "[ IMAGE ]"-märget, kuid jätta kas tühjaks (alt="") või panna kirjelduseks näiteks tärn vms.

Teiseks abistavaks parameetriks alt-i kõrval on longdesc - viide tekstifailile, kus asub pikem tekstiline kirjeldus pildi kohta. Rangelt võttes on see hädavajalik vaid ülisuurt infomahtu kandvate piltide juures, kuid puuetega kasutajate ligipääsunõuded (millel on suur võimalus muutuda lähiajal kohustuslikuks standardiks!) sätestavad ka selle parameetri praktiliselt kohustuslikuna. Niisiis:


<img src="foto.jpg" alt="Foto - mina, vanaema ja meie  kass." 
longdesc="fotokirjeldus.txt" />

Veel on mõistlik uurida välja meie kasutatav pildi mõõtmed pikselites ehk ekraanipunktides (seda saab teha nii veebilehitseja kui enamiku graafikaprogrammide abil) ja anda pildimärgendile parameetriteks ka pildi kõrgus ja laius - sellega vähendame kasutaja veebilehitseja töökoormust ja tulemuseks on pildi kiirem laadimine. Niisiis:


<img src="foto.jpg" alt="Foto - mina, vanaema ja meie  kass." 
longdesc="fotokirjeldus.txt" width="200" height="140" />

Üheks kasulikuks võtteks on võimalus jätta pildi ümber vaba ruumi - selleks kasutame vspace- ja hspace- parameetreid (vastavalt vertikaalne ja horisontaalne ruum pikselites ehk ekraanipunktides). Niisiis:


<img src="foto.jpg" alt="Foto - mina, vanaema ja meie  kass." 
longdesc="fotokirjeldus.txt" width="200" height="140" hspace="30" 
vspace="25" />

Ja viimaks saab pildi asukohta reguleerida ümbritseva teksti suhtes - seda teeb align-parameeter. Kui seda ei kasutata, paigutatakse pilt vasakusse ekraaniserva ning järgnevat teksti alustatakse pildi alaserva kõrvalt. Sagedamini vajatakse aga järgmisi väärtusi:

Seega meie näide võiks olla selline:


<img src="foto.jpg" alt="Foto - mina, vanaema ja meie  kass." 
longdesc="fotokirjeldus.txt" width="200" height="140" hspace="30" 
vspace="25" align="left" />

img-märgendil on veel mõningaid võimalikke parameetreid (spetsiifilisemate kasutusviisidega), kuid nendega tutvumine jäägu juba huviliste endi hooleks.


< 3.6. Aga pildid? | Sisukord | 3.6.3. Graafikaformaatidest ja pildifailidest >

2003-2022 Kaido Kikkas.
Käesoleva dokumendi paljundamine, edasiandmine ja/või muutmine on
sätestatud GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsentsiga (versioon 1.2 või uuem).
Litsentsi ingliskeelne täistekst