VeebiABC


< 4. Kaskaad-stiililehed ehk CSS | Sisukord | 4.3. Mõõtühikutest ja värvidest >

4.2. Kolm eri varianti

Stiilimääranguid saab kasutada kolme moodi:

1. otse HTML-märgendi sees style-parameetrina - sobib siis, kui seda määrangut vajatakse vaid selles konkreetses kohas. Näide:


<p style="font-size: small; color: red; font-weight: bold; 
font-family: Arial, Helvetica, non-serif">See on märgendisisene 
stiilimäärang</p>

See variant on eelkõige mõeldud asendama varasemat jäika <font>-märgendit.

2. Eraldi plokina HTML-faili päises head-märgendi sees - sobib juhul, kui ühel lehel vajatakse erinevaid stiile, mida aga ülejäänud lehed ei vaja. Näide:

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="et">
<head>
<title> Stiilne veebileht </title>
<style type="text/css">
<![CDATA[
body
{
font size: small;
color: red;
font-weight: bold;
font-family: Arial, Helvetica, non-serif
}
]]>
</style>
</head>
</body>
dokumendi tekst
</body>
</html>

Märkus: Stiilimäärangud tuleks panna kommentaarisümbolite (<![CDATA[ ja ]]> - kasutame uuemat, XML-ipõhist kommenteerimisviisi!) vahele, et veebilehitsejad, mis <style>-märgendit ei tunne, ei hakkaks kogu definitsioonide teksti tavalise ekraaniteksti pähe kõigile demonstreerima.

3. Eraldi .css -laiendiga failina, millesse kirjutatakse stiilimäärangud (ja ainult määrangud - HTML-märgendeid seal ei kasutata!). Veebilehel, millel soovitakse seda stiililehte kasutada, peab olema päises (head-osas) rida


<link="stylesheet" rel="stiililehefail.css" type="text/css"  />

Seega - stiilimäärangute mõju levib üldisemalt tasemelt konkreetsemale. See protsess sarnaneb vee voolamisega kärestiku ühelt astmelt teisele - sellest ka "kaskaadi" lisamine terminisse.

Juhul, kui erinevad stiilid esitavad erinevaid, vastuolulisi määranguid, on prioriteet lokaalsemal stiilil. Seega on samas failis asuv stiil tähtsam kui eraldi failist loetu ning märgendisisene tähtsam neist mõlemast. Nii võib veebisaidile määrata üldiseks tekstivärviks tumesinise, ühele lehele eraldi aga rohelise ning omakorda selle lehe ühele lõigule hoopis punase.

Veel üks märkus. Erinevalt HTML-ist tuleb CSS-is kirjutada kommentaarid sarnaselt C-programmeerimiskeelega - märgiühendite /* ja */ vahele:


/* See on CSS-i kommentaar */


< 4. Kaskaad-stiililehed ehk CSS | Sisukord | 4.3. Mõõtühikutest ja värvidest >

2003-2023 Kaido Kikkas.
Käesoleva dokumendi paljundamine, edasiandmine ja/või muutmine on
sätestatud GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsentsiga (versioon 1.2 või uuem).
Litsentsi ingliskeelne täistekst