VeebiABC


< 4.2. Kolm eri varianti | Sisukord | 4.4. Ülevaade CSS-definitsioonidest >

4.3. Mõõtühikutest ja värvidest

Omaduste väärtuste kirjeldamisel saab kasutada nii absoluutseid kui suhtelisi ühikuid - punkti, senti- ja millimeetrit jms. Väärtusi saab anda ka protsentidena (näiteks lehekülje laiusest) või ka kindlate üldväärtustena (näiteks kirjastiili puhul small, medium, large jne).

CSS2 standard toetab järgmisi ühikuid:

Värve saab esitada nii kuueteistkümnendkoodis numbrina (levinuim tehnika), nimena (NB! Ehkki värvinimesid toetab enamik lehitsejaid, ei ole need siiski ametlikus CSS-standardis - täiesti standardse stiili jaoks tuleb kasutada teisi võimalusi) kui ka RGB-kolmikuna (määratakse ära punase, rohelise ja sinise komponendi sisaldus toonis).

Näiteks:


< 4.2. Kolm eri varianti | Sisukord | 4.4. Ülevaade CSS-definitsioonidest >

2003-2022 Kaido Kikkas.
Käesoleva dokumendi paljundamine, edasiandmine ja/või muutmine on
sätestatud GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsentsiga (versioon 1.2 või uuem).
Litsentsi ingliskeelne täistekst