VeebiABC


< 4.3. Mõõtühikutest ja värvidest | Sisukord | 4.4.2. Äärised >

4.4. Ülevaade CSS-definitsioonidest

See peatükk annab lühiülevaate erinevatest CSS-i võimalustest. Kaetud on CSS1 standard ning suur osa CSS2-standardist - mõned väga spetsiifilised ja suuremaid teadmisi nõudvad CSS2 võimalused on ülevaatlikkuse huvides välja jäetud.

4.4.1. Taust

Tausta defineerimiseks on järgmised võimalused:

background-attachment - määrab, kas taust on "kinni kleebitud" või liigub lehekülje kerimisel kaasa. Väärtused:

Näide:


body
{
background-image: url(stars.gif);
background-attachment: scroll
}

background-image - taustapilt. Väärtused:

Näide:


body
{
background-image: url(taust.gif);
background-color: #000000
}

background-position - taustapildi asendi valik (vertikaal- ja horisontaalpositsioon). Väärtused:

NB! Võib kasutada ka üht väärtust - sel juhul võetakse teiseks vaikimisi center.

Lisaks saab veel kasutada kaht teistsugust väärtust, mida on lubatud kasutada ka läbisegi :

Näide:


body
{
background-image: url(taust.gif);
background-position: top left
}
body
{
background-image: url(taust.gif);
background-position: 0% 0%
}

background-repeat - määrab, kas taustapilti korratakse või mitte. Väärtused:

Näide:


body
{
background-image: url(taust.gif);
background-repeat: no-repeat;
}

background - lühidefinitsioon kõigi taustaparameetrite koos defineerimiseks.

Näide:


body
{
background: #00ffcc url(taust.gif) no-repeat fixed top left
}


< 4.3. Mõõtühikutest ja värvidest | Sisukord | 4.4.2. Äärised >

2003-2022 Kaido Kikkas.
Käesoleva dokumendi paljundamine, edasiandmine ja/või muutmine on
sätestatud GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsentsiga (versioon 1.2 või uuem).
Litsentsi ingliskeelne täistekst