VeebiABC


< 4.4. Ülevaade CSS-definitsioonidest | Sisukord | 4.4.3. Paigutus >

4.4.2. Äärised

Ääriste defineerimisel saab kasutada järgmisi võimalusi (NB! Äärise parameetreid loetakse ringiratast alates ülalt ja lõpetades vasakuga). Esmalt värvuse määramine:

Näide:


body
{
border-top-color: #00ffcc
}

Seejärel äärisejoone paksus:

Võimalikud väärtused:

Näide:


body
{
border-top-width: 10px
}

Äärisejoone stiili määramiseks on järgnevad parameetrid:

Võimalikud väärtused:

Näide:


table
{
border-right-style: double
}

Lisaks saab määrata erinevaid parameetrikomplekte erinevatele ääristele:

Näide:


table
{
border-right: thin dashed #00ffcc
}

Lisaks eespool vaadeldud detailsematele määrangutele on olemas ka n.ö. lühikujud, millega saab paika panna mitu parameetrit korraga. Näiteks :

border-color - lühikuju elemendi äärise värvuse määramiseks

Näide:


table {border-color: red green blue yellow}

NB! Näites on ülemine serv punane, parem roheline, alumine sinine ja vasak valge (vt. märkust eespool).

border-width - lühikuju elemendi äärise laiuse määramiseks

Näide:


table {border-width: thin medium thick none}

NB! Näites on ülemine serv õhuke, parem keskmine, alumine paks ja vasak puudub.

border-style - lühikuju elemendi äärise stiili määramiseks.

Näide:


table {border-style: dotted dashed solid double}

NB! Näites on ülemine serv punktjoon, parem kriipsjoon, alumine tavajoon ja vasak topeltjoon.

border - lühikuju kõigi elemendi äärise parameetrite määramiseks.

Näide:


p
{
border: thick dashed #00FFcc
}


< 4.4. Ülevaade CSS-definitsioonidest | Sisukord | 4.4.3. Paigutus >

2003-2022 Kaido Kikkas.
Käesoleva dokumendi paljundamine, edasiandmine ja/või muutmine on
sätestatud GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsentsiga (versioon 1.2 või uuem).
Litsentsi ingliskeelne täistekst