VeebiABC


< 4.4.2. Äärised | Sisukord | 4.4.4. Mõõtmed >

4.4.3. Paigutus

Siin vaadatud definitsioonid on mõeldud eri elementide omavahelise paigutuse reguleerimiseks (sarnaselt pildimärgendite align-parameetriga) - seni on mitmed neist veel mõne veebilehitseja poolt täielikult toetamata.

clear - ei luba teisi elemente lähedusse paigutada. Võimalikud väärtused:

Näide:


p
{
clear: right
} 

cursor - võimaldab kasutada erikujulisi kursoreid. Võimalikud väärtused:

Näide:


p
{
cursor : url("esimene.cur"), url("teine.cur"), pointer
}

NB! Näites kasutatakse esimese eelistusena esimene.cur-failis olevat kursorit, selle mittetoimisel aga alternatiive.

display - kuvamisviis (NB! See on veel väga vähe toetatud võimalus). Võimalikud väärtused:

Näide:


p
{
display: block
}
li
{
display: list-item
}

float - "hõljuv" element (vt. clear). Võimalikud väärtused:

Näide:


img
{
float: left
}

position - elemendi asend. Võimalikud väärtused:

Näide:


h1
{
position:absolute;
left:40px;
top:45px;
} 

visibility - elemendi nähtavus. Võimalikud väärtused:

Näide:


ul
{
visibility: visible
}


< 4.4.2. Äärised | Sisukord | 4.4.4. Mõõtmed >

2003-2022 Kaido Kikkas.
Käesoleva dokumendi paljundamine, edasiandmine ja/või muutmine on
sätestatud GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsentsiga (versioon 1.2 või uuem).
Litsentsi ingliskeelne täistekst