VeebiABC


< 4.4.4. Mõõtmed | Sisukord | 4.4.6. Loendid >

4.4.5. Kirjastiilid

Selle alapeatüki definitsioonid on eeskätt mõeldud asendama vastuolulist <font>-märgendit - kirjastiilide määramine stiililehega on märksa paindlikum ning ei hägusta struktuuri ja kujunduse vahelist piiri.

font-family - määrab kirjastiili (näiteks Arial) või üldisema stiiligrupi (näiteks Sans-serif).

Näide:


p
{
font-family: arial, "lucida console", sans-serif
}

NB! Mitmesõnalised nimed tuleb panna jutumärkidesse nagu näites.

font-size - määrab kirjastiili suuruse. Võimalikud väärtused:

Näide:


body
{
font-size: x-large
}

font-size-adjust - muudab kirjastiili üldkõrguse ja madalate tähtede (etaloniks on võetud täht "x") kõrguse suhet. Küllaltki vähekasutatav.

Näide:


h2
{
font-size-adjust: 0.58
}

font-stretch - määrab kirjastiili horisontaalse kokkusurutuse või venitatuse. Võimalikud väärtused:

Näide:


body
{
font-stretch: condensed
}

font-style - määrab kirjastiili kuju. Võimalikud väärtused:

Näide:


body
{
font-style: italic
}

font-variant - määrab kirjastiili variandi. Võimalikud väärtused:

Näide:


body
{
font-variant: small-caps
}

font-weight - määrab kirjastiili paksuse. Võimalikud variandid:

Näide:


p
{
font-weight: 800
} 

font - lühikuju kõigi parameetrite korraga määramiseks.


p
{
font: italic small-caps 900 12px/14px arial
}


< 4.4.4. Mõõtmed | Sisukord | 4.4.6. Loendid >

2003-2022 Kaido Kikkas.
Käesoleva dokumendi paljundamine, edasiandmine ja/või muutmine on
sätestatud GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsentsiga (versioon 1.2 või uuem).
Litsentsi ingliskeelne täistekst