VeebiABC


< 4.4.5. Kirjastiilid | Sisukord | 4.4.7. Piirajad >

4.4.6. Loendid

HTMLi pakutavatele võimalustele loendite tegemiseks (vt. 3.4.5) lisab CSS veel mõned. Järgnevalt mõned olulisemad.

list-style-type - täiendab oluliselt HTMLi loendimärgivalikut, lisades juurde ka näiteks jaapani, armeenia ja gruusia keelele vastavad märkimisviisid. Siinkohal vaid mõned levinumad näited:

Näide:


ul
{
list-style-type: circle
}

list-style-image - võimaldab defineerida graafilise loenditähise (sisuliselt pildi). Võimalikud variandid:

Näide:


ul
{
list-style-image: url(jubin.gif);
list-style-type: circle
}

NB! Kuna graafika võib olla eri põhjustel kättesaamatu, tuleb alati lisada varuvariandina ka list-style-type-element!

em>list-style-position - määrab, kas loend on taandega või ilma (s.t. ümbritsevast tekstist paremale nihutatud). Võimalikud variandid:

Näide


ol
{
list-style-position: inside
}


< 4.4.5. Kirjastiilid | Sisukord | 4.4.7. Piirajad >

2003-2022 Kaido Kikkas.
Käesoleva dokumendi paljundamine, edasiandmine ja/või muutmine on
sätestatud GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsentsiga (versioon 1.2 või uuem).
Litsentsi ingliskeelne täistekst