VeebiABC


< 4.4.6. Loendid | Sisukord | 4.4.9. Elemendi ümbrus >

4.4.7. Piirajad

Need märgendid on mõeldud kuvatava lehekülje mõõtmete määramiseks.

Võimalikud variandid on kõigil järgmised:

Näide:


h2
{
margin-left: 10px
}
p
{
margin-right: 10%
}

margin - lühikuju kõigi piirajate määramiseks korraga.

Näide:


h1 {margin: 20px 5% -10px auto}

Näites on ülemine piiraja 20px, parem piiraja 5% lehe kogulaiusest, alumine piiraja on -10px, vasaku piiraja määrab veebilehitseja. NB! Ka negatiivsed väärtused on lubatud - sel juhul läheb tekst reaalselt lehelt välja (praktilist rakendust sel küll kuigi palju ei ole).

4.4.8. Raamjooned

Raamjoont (elementi ümbritsevat joont) saab kasutada elementide esiletõstmiseks (näiteks õppematerjalis definitsioonide puhul).

outline-color - määrab joone värvuse. Võimalikud variandid:

Näide:


img
{
outline-color: orange
}

outline-style - raamjoone stiil. Võimalikud väärtused:

Näide:


img
{
outline-style: dashed
}

outline-width - määrab raamjoone paksuse. Võimalikud väärtused:

Näide:


img
{
outline-width: 10px
}

outline - lühikuju kõigi raamjoone parameetrite määramiseks korraga.

Näide:


img
{
outline: orange dashed thick
}


< 4.4.6. Loendid | Sisukord | 4.4.9. Elemendi ümbrus >

2003-2023 Kaido Kikkas.
Käesoleva dokumendi paljundamine, edasiandmine ja/või muutmine on
sätestatud GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsentsiga (versioon 1.2 või uuem).
Litsentsi ingliskeelne täistekst