VeebiABC


< 4.4.7. Piirajad | Sisukord | 4.5. Pseudoklassid >

4.4.9. Elemendi ümbrus

Selle kategooria märgendid laiendavad tabelites kasutatavat cellpadding-parameetrit teistele elementidele - tegemist on seega tühja ruumi jätmise võimalusega elementide ümber.

Võimalikud väärtused kõigil juhtudel:

Näide:


h2
{
padding-left: 25px
}

padding - lühikuju kõigi külgede korraga määramiseks.

Näide:


h2 {padding: 20px 5% 15px 25px}

Pealkirja kohale jäetakse ruumi 20px, paremale 5% lähima elemendi laiusest, alla 15px ja vasakule 20px.

4.4.10. Tekst

Mõneti sarnane kirjastiilide teemaga, kuid siin tegeldakse rohkem teksti juhtimisega lõigu tasandil.

color - teksti värvus. Väärtus võib olla mistahes lubatud kujul (vt. 4.3).

Näide:


p
{
color: rgb(255,255,0)
}

letter-spacing - tähtede vahekaugus. Võimalikud väärtused:

NB! Väärtus võib olla ka negatiivne - sel juhul on tähed üksteisega läbi põimunud!

Näide:


p
{
letter-spacing: 14px
}
h1
{
letter-spacing: -0.5px
}

text-align - teksti joondus. Võimalikud väärtused:

Näide:


p
{
text-align: center
}

text-decoration - teksti rõhutus. Võimalikud väärtused:

Näide:


ul
{
text-decoration: underline
}

text-indent - taandrida (mõjub ainult esimesele reale!). Võimalikud väärtused:

NB! Lubatud on ka negatiivne väärtus - sel juhul nihkub esimene rida vasakule.

Näide:


p
{
text-indent: 30px
}
p
{
text-indent: -10px
}

text-transform - suur- ja väiketähed tekstis. Võimalikud variandid:

  • none - tavatekst
  • lowercase - kogu tekst väiketähtedega
  • uppercase - kogu tekst suurtähtedega
  • capitalize - iga sõna algab suurtähega

Näide:


p
{
text-transform: lowercase
}

white-space - tühikute tõlgendamine. Võimalikud väärtused:

  • normal - tavatekst (mitu tühikut loetakse üheks, dünaamiline reavahetus)
  • pre - tühikud ja vorming säilivad (nagu <pre>-märgend)
  • nowrap - kogu tekst samal real, ainus tunnustatav reavahetus on <br />-märgend

Näide:


ol
{
white-space: nowrap
}

word-spacing - sõnavahed. Võimalikud väärtused:

  • normal - tavatekst
  • väärtus mingites CSS-i poolt tunnustatud ühikutes

NB! Negatiivne väärtus on lubatud - see tekitab sõnade ülekatte.

Näide:


p
{
word-spacing: 15px
}
p
{
word-spacing: -0.5px
}


< 4.4.7. Piirajad | Sisukord | 4.5. Pseudoklassid >

2003-2023 Kaido Kikkas.
Käesoleva dokumendi paljundamine, edasiandmine ja/või muutmine on
sätestatud GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsentsiga (versioon 1.2 või uuem).
Litsentsi ingliskeelne täistekst