VeebiABC

algaja veebisepa abimees

Kaido Kikkas


Märkus 01.01.2021 - see juhend on nüüdseks suures osas vananenud (ehkki mitte 100% ulatuses) ja see on siia jäetud arhiivimaterjalina. Kunagi ehk jõuab samasuguse asja kirjutada ka uuema veebi kohta.

VeebiABC valmimist 2003. aastal toetas:

Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus

Sisukord

Saateks

Sissejuhatus

1. Internetist üldisemalt

1.1. Mis ta siis on?

1.2. Aadressid

1.3. Interneti peamised teenused

1.3.1. E-post

1.3.2. Virtuaalterminal

1.3.3. Failitransport ehk FTP

1.3.4. Veeb ehk WWW

1.3.5. Reaalajasuhtlus

1.3.6. Rolli- ja madinamängud

1.3.7. Sõnumiedastus

2. Veeb

2.1. Ajalugu ja kujunemine

2.2. Veebi tehniline külg

2.3. Kirjutamata seadustest veebis

3. XHTML

3.1. Üldpõhimõtted

3.2. Lühiülevaade HTMLi arengust ja versioonidest

3.3. Alustame?

3.4. Tekst on põhiline

3.4.1. Tekstilõigud ja reavahetused

3.4.2. Pealkirjad

3.4.3. Täpitähed ja muud sümbolid

3.4.4. Teksti rõhutamine

3.4.5. Nimekirjad ja loendid

3.4.6. Kommentaarid

3.5. Viited - ühendame ennast võrku

3.5.1. Alguseks

3.5.2. Kaugviited

3.5.3. Lähiviited

3.5.4. Siseviited

3.5.5. E-postiviited

3.6. Aga pildid?

3.6.1. Pane pilt ja pea aru...

3.6.2. Lihtgraafika

3.6.3. Graafikaformaatidest ja pildifailidest

3.6.4. Graafilised viited

3.6.5. Mida teha suurte piltidega?

3.6.6. Paar sõna animatsioonidest ja multimeediast

3.7. Tabelid

3.7.1. Üldpõhimõtted

3.7.2. Eri suurusega lahtrid

3.7.3. Tabel kui konteiner

3.7.4. Teeme ruumi

3.7.5. Veel parameetreid

3.8. Raamid

3.9. Metainfo

4. Kaskaad-stiililehed ehk CSS

4.1. Põhimõisted

4.2. Kolm eri varianti

4.3. Mõõtühikutest ja värvidest

4.4. Ülevaade CSS-definitsioonidest

4.4.1. Taust

4.4.2. Äärised

4.4.3. Paigutus

4.4.4. Mõõtmed

4.4.5. Kirjastiilid

4.4.6. Loendid

4.4.7. Piirajad

4.4.8. Raamjooned

4.4.9. Elemendi ümbrus

4.4.10. Tekst

4.5. Pseudoklassid

4.6. Klassid ja instantsid

5. Kujunduse ja hea tooni ABC

6. Käi teistega ühte jalga...

Lõpetuseks

Lisalugemist

Erisümbolite tabel